Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0034
FC IMAS, MD3R.
FC IMAS, MD3R. Berie na vedomie nahlásenie trénera TMK BFZ po začatí disciplinárneho konania v U.č.27 a ukladá klubu FC IMAS DS - Pokutu 20.-€. / 5.-€/
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0034
Klub: FC IMAS
Dátum zaevidovania: 16.08.2019 13:00
Dátum vyriešenia: 16.08.2019 13:01
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FC IMAS, MD3R. Berie na vedomie nahlásenie trénera TMK BFZ po začatí disciplinárneho konania v U.č.27 a ukladá klubu FC IMAS DS - Pokutu 20.-€. / 5.-€/ 5 EUR 16.08.2019 13:01
POKUTY