Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0035
FC Ružinov, SD3R.
FC Ružinov, SD3R. Berie na vedomie nahlásenie trénera TMK BFZ po začatí disciplinárneho konania v U.č.23 a ukladá klubu FC Ružinov DS - Pokutu 20.-€. / 5.-€/
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0035
Klub: FC Ružinov Bratislava
Dátum zaevidovania: 16.08.2019 13:02
Dátum vyriešenia: 31.08.2019 15:21
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FC Ružinov, SD3R. Berie na vedomie nahlásenie trénera TMK BFZ po začatí disciplinárneho konania v U.č.23 a ukladá klubu FC Ružinov DS - Pokutu 20.-€. / 5.-€/ 5 EUR 16.08.2019 13:02
POKUTY