Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0036
MFK Rusovce, MD3R.
MFK Rusovce, MD3R. Berie na vedomie nahlásenie trénera TMK BFZ po začatí disciplinárneho konania v U.č.25 a ukladá klubu MFK Rusovce DS - Pokutu 20.-€. / 5.-€/
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0036
Klub: MFK Rusovce
Dátum zaevidovania: 16.08.2019 13:04
Dátum vyriešenia: 06.09.2019 14:21
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
MFK Rusovce, MD3R. Berie na vedomie nahlásenie trénera TMK BFZ po začatí disciplinárneho konania v U.č.25 a ukladá klubu MFK Rusovce DS - Pokutu 20.-€. / 5.-€/ 5 EUR 16.08.2019 13:04
POKUTY