Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0044
Vylúčený po 2. ŽK - Gustavo Alves Devastato 1415731 (Lokomotíva Devínska nová Ves, S3BA)
Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Gustavo Alves Devastato 1415731 (Lokomotíva Devínska nová Ves, S3BA) , od 19.08.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0044
Klub: Lokomotíva Devínska Nová Ves
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 22:09
Dátum vyriešenia: 06.09.2019 14:25
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Gustavo Alves Devastato Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Gustavo Alves Devastato 1415731 (Lokomotíva Devínska nová Ves, S3BA) , od 19.08.2019. 10 EUR 23.08.2019 22:10