Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0046
SFC Kalinkovo, MD3R.
SFC Kalinkovo, MD3R. Za nesplnenie si povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK BFZ, uloženej klubu v U.č.26 a U.č.39, podľa čl. 64/1b ukladá klubu SFC Kalinkovo DS – Pokutu 100.-€ / 5.-€/
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0046
Klub: SFC Kalinkovo
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 22:15
Dátum vyriešenia: 06.09.2019 14:25
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
SFC Kalinkovo, MD3R. Za nesplnenie si povinnosti vyplývajúcu z rozhodnutia TMK BFZ, uloženej klubu v U.č.26 a U.č.39, podľa čl. 64/1b ukladá klubu SFC Kalinkovo DS – Pokutu 100.-€ / 5.-€/ 5 EUR 23.08.2019 22:15
POKUTY