Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0049
FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA.
FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Berie na vedomie žiadosť prostredníctvom ISSF na preskúmanie zákroku a podľa názoru klubu nesprávne udelenie ŽK. Oznamuje klubu, že všetky podania súvisiace s výkonom funkcie rozhodcu sa adresujú na príslušnú športovo-technickú komisiu / viď Rozpis súťaží vo futbale BFZ, bod 8/6 / 10.-€./.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0049
Klub: FK Slovan Most pri Bratislave
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 22:21
Dátum vyriešenia: 23.08.2019 22:22
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FK Slovan Most pri Bratislave, S3BA. Berie na vedomie žiadosť prostredníctvom ISSF na preskúmanie zákroku a podľa názoru klubu nesprávne udelenie ŽK. Oznamuje klubu, že všetky podania súvisiace s výkonom funkcie rozhodcu sa adresujú na príslušnú športovo-technickú komisiu / viď Rozpis súťaží vo futbale BFZ, bod 8/6 / 10.-€./. 10 EUR 23.08.2019 22:22