Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0052
FC Malacky, S3BA.
FC Malacky, S3BA. Na základe Správy DS začína disciplinárne konanie voči klubu za porušenie povinností organizátora stretnutia a hrubé nešportové správanie divákov (nepredložený zoznam US, po stretnutí nebol k dispozícii HU a ani členovia US, kameraman počas stretnutia opustil svoje stanovište, HU riešil nevhodne trénera H, US popíjala pivo počas stretnutia a hrubé urážlivé prejavy divákov hanobiacu príslušnosť k rase a farbe pleti ). Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 28.8.2019 o 15,45 zástupcu organizátora a HU stretnutia p.Dušana Rupca a štatutárneho zástupcu klubu.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0052
Klub: FC Malacky
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 22:28
Dátum vyriešenia: 06.09.2019 14:26
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FC Malacky, S3BA. Na základe Správy DS začína disciplinárne konanie voči klubu za porušenie povinností organizátora stretnutia a hrubé nešportové správanie divákov (nepredložený zoznam US, po stretnutí nebol k dispozícii HU a ani členovia US, kameraman počas stretnutia opustil svoje stanovište, HU riešil nevhodne trénera H, US popíjala pivo počas stretnutia a hrubé urážlivé prejavy divákov hanobiacu príslušnosť k rase a farbe pleti ). Predvoláva na svoje zasadnutie dňa 28.8.2019 o 15,45 zástupcu organizátora a HU stretnutia p.Dušana Rupca a štatutárneho zástupcu klubu. 10 EUR 23.08.2019 22:28