Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0053
FK Dúbravka, S4BA.
FK Dúbravka, S4BA. Klub nerešpektoval písomnú žiadosť VV BFZ zo dňa 19.7.2019 o nahlásenie pasportizovaného štadióna pre majstrovské stretnutia S4BA cez ISSF v termíne do 25.7.2019. Stanovisko klubu k nahláseniu štadióna bolo zaslané listom, dňa 5.8.2019, desať dní po stanovenom termíne. FK Dúbravka porušil povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia VV BFZ, ktoré bolo pre klub záväzné a podľa čl. 64/1b a 4 DP ukladá klubu DS – Pokutu 100.-€.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0053
Klub: FK Dúbravka
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 22:30
Dátum vyriešenia: 06.09.2019 14:26
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FK Dúbravka, S4BA. Klub nerešpektoval písomnú žiadosť VV BFZ zo dňa 19.7.2019 o nahlásenie pasportizovaného štadióna pre majstrovské stretnutia S4BA cez ISSF v termíne do 25.7.2019. Stanovisko klubu k nahláseniu štadióna bolo zaslané listom, dňa 5.8.2019, desať dní po stanovenom termíne. FK Dúbravka porušil povinnosť vyplývajúcu z rozhodnutia VV BFZ, ktoré bolo pre klub záväzné a podľa čl. 64/1b a 4 DP ukladá klubu DS – Pokutu 100.-€. 10 EUR 23.08.2019 22:30
POKUTY