Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0054
Berie na vedomie odstúpenie ŠTK
Berie na vedomie odstúpenie ŠTK klub FK Dúbravka za spôsobenie neodohratia 1. kola IV. Ligy a oznamuje, že kontumáciu a poriadkovú pokutu ukladá riadiaci orgán súťaže.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0054
Dátum zaevidovania: 23.08.2019 22:33
Dátum vyriešenia: 06.09.2019 14:27
Stav: Vyriešené