Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0055
Vylúčený po ČK - Lukáš Parajka 1262556 (FKM Karlova Ves, S4BA)
Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP: Lukáš Parajka 1262556 (FKM Karlova Ves, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa 46/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 25.08.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0055
Klub: FKM Karlova Ves Bratislava
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 23:08
Dátum vyriešenia: 13.09.2019 22:07
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Lukáš Parajka Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP: Lukáš Parajka 1262556 (FKM Karlova Ves, S4BA), vylúčený za HNS, zmarenie jasnej gólovej príležitosti podrazením súpera mimo PÚ, podľa 46/1b DP. DS - pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl.46/2 DP, od 25.08.2019. 10 EUR 30.08.2019 23:09