Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0056
Vylúčený po 2. ŽK - Karol Stifter 1233883 (SFC Kalinkovo, S3BA)
Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Karol Stifter 1233883 (SFC Kalinkovo, S3BA) , od 26.08.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0056
Klub: SFC Kalinkovo
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 23:11
Dátum vyriešenia: 13.09.2019 22:07
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Karol Stifter Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Karol Stifter 1233883 (SFC Kalinkovo, S3BA) , od 26.08.2019. 10 EUR 30.08.2019 23:12