Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0059
Vylúčený po 2. ŽK - Roman Kostka 1129438 (OŠK Láb, S4BA)
Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Roman Kostka 1129438 (OŠK Láb, S4BA) , od 26.08.2019
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0059
Klub: Obecný športový klub Láb
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 23:20
Dátum vyriešenia: 13.09.2019 22:08
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Roman Kostka Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Roman Kostka 1129438 (OŠK Láb, S4BA) , od 26.08.2019. 10 EUR 30.08.2019 23:21