Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0061
Vylúčený po 2. ŽK. - Viktor Peterka 1305470 (FC Ružinov, SD3R)
Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Viktor Peterka 1305470 (FC Ružinov, SD3R) , od 29.08.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0061
Klub: FC Ružinov Bratislava
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 23:25
Dátum vyriešenia: 13.09.2019 22:09
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Viktor Peterka Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Viktor Peterka 1305470 (FC Ružinov, SD3R) , od 29.08.2019. 5 EUR 30.08.2019 23:25