Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0062
Nicolas Magát 1302953 (ŠK Lozorno, FO, SD3R)
Nicolas Magát 1302953 (ŠK Lozorno, FO, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.51 a žiadosť zamieta. / 5.-€/
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0062
Klub: ŠK Lozorno, FO
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 23:27
Dátum vyriešenia: 30.08.2019 23:28
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Nikolas Magát Nicolas Magát 1302953 (ŠK Lozorno, FO, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.51 a žiadosť zamieta. / 5.-€/ 5 EUR 30.08.2019 23:27