Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0064
Berie na vedomie správu DS zo stretnutia ŠK Vrakuňa – FKM Karlova Ves
Berie na vedomie správu DS zo stretnutia ŠK Vrakuňa – FKM Karlova Ves BA bez prijatia disciplinárnych opatrení.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0064
Klub: ŠK Vrakuňa Bratislava
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 23:31
Dátum vyriešenia: 13.09.2019 22:09
Stav: Vyriešené