Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0066
FC Malacky, S3BA.
FC Malacky, S3BA. Berie na vedomie vyjadrenie HU Dušana Rupca,ktorý sa zúčastnil zasadnutia a zároveň sa vyjadril, že klub prijal opatrenia, aby sa uvedené disciplinárne priestupky neopakovali. Za porušenie povinností organizátora, uvedené v U.č.52 počas stretnutia 2. kola FC Malacky – TJ Rovinka, ukladá DS – finančnú pokutu klubu 300.-€, podľa čl.57 a 64 DP.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0066
Klub: FC Malacky
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 23:36
Dátum vyriešenia: 13.09.2019 22:11
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FC Malacky, S3BA. Berie na vedomie vyjadrenie HU Dušana Rupca,ktorý sa zúčastnil zasadnutia a zároveň sa vyjadril, že klub prijal opatrenia, aby sa uvedené disciplinárne priestupky neopakovali. Za porušenie povinností organizátora, uvedené v U.č.52 počas stretnutia 2. kola FC Malacky – TJ Rovinka, ukladá DS – finančnú pokutu klubu 300.-€, podľa čl.57 a 64 DP. 10 EUR 30.08.2019 23:37
POKUTY