Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0067
Berie na vedomie odstúpenie ŠTK klub FK Dúbravka
Berie na vedomie odstúpenie ŠTK klub FK Dúbravka za spôsobenie neodohratia 1. a 2.kola IV. Ligy a oznamuje, že podnet vzala na vedomie bez prijatia ďalších disciplinárnych opatrení, nakoľko obsah podnetu neodôvodňuje začatie disciplinárneho konania.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0067
Klub: FK Dúbravka
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 23:40
Dátum vyriešenia: 13.09.2019 22:11
Stav: Vyriešené