Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0068
Tomáš Pálka 1249310 (OFK Dunajská Lužná, S3BA).
Tomáš Pálka 1249310 (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Na základe podnetu sekretariátu začína disciplinárne konanie voči menovanému za neúčasť na zraze výberu BFZ seniorov - amatérov. Hráč bol nominovaný a pozvaný, napriek tomu sa zrazu nezúčastnil bez ospravedlnenia. Žiada Tomáša Pálku o písomné vyjadrenie v termíne do 3.09.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0068
Klub: OFK Dunajská Lužná
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 23:42
Dátum vyriešenia: 13.09.2019 22:11
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Tomáš Pálka Tomáš Pálka 1249310 (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Na základe podnetu sekretariátu začína disciplinárne konanie voči menovanému za neúčasť na zraze výberu BFZ seniorov - amatérov. Hráč bol nominovaný a pozvaný, napriek tomu sa zrazu nezúčastnil bez ospravedlnenia. Žiada Tomáša Pálku o písomné vyjadrenie v termíne do 3.09.2019. 10 EUR 30.08.2019 23:44