Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0069
Ján Andrejko 1259775 (OFK Dunajská Lužná, S3BA).
Ján Andrejko 1259775 (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Na základe podnetu sekretariátu začína disciplinárne konanie voči menovanému za neúčasť na zraze výberu BFZ seniorov – amatérov. Hráč bol nominovaný a pozvaný, napriek tomu sa zrazu nezúčastnil bez ospravedlnenia. Žiada Jána Andrejku o písomné vyjadrenie v termíne do 3.09.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0069
Klub: OFK Dunajská Lužná
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 23:45
Dátum vyriešenia: 13.09.2019 22:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Andrejko Ján Andrejko 1259775 (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Na základe podnetu sekretariátu začína disciplinárne konanie voči menovanému za neúčasť na zraze výberu BFZ seniorov – amatérov. Hráč bol nominovaný a pozvaný, napriek tomu sa zrazu nezúčastnil bez ospravedlnenia. Žiada Jána Andrejku o písomné vyjadrenie v termíne do 3.09.2019. 10 EUR 30.08.2019 23:46