Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0070
František Lády 1258299 (OFK Dunajská Lužná, S3BA).
František Lády 1258299 (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Na základe podnetu sekretariátu začína disciplinárne konanie voči menovanému za neúčasť na zraze výberu BFZ seniorov – amatérov. Hráč bol nominovaný a pozvaný, napriek tomu sa zrazu nezúčastnil bez ospravedlnenia. Žiada Františka Ládyho o písomné vyjadrenie v termíne do 3.09.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0070
Klub: OFK Dunajská Lužná
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 23:47
Dátum vyriešenia: 13.09.2019 22:12
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
František Lády František Lády 1258299 (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Na základe podnetu sekretariátu začína disciplinárne konanie voči menovanému za neúčasť na zraze výberu BFZ seniorov – amatérov. Hráč bol nominovaný a pozvaný, napriek tomu sa zrazu nezúčastnil bez ospravedlnenia. Žiada Františka Ládyho o písomné vyjadrenie v termíne do 3.09.2019. 10 EUR 30.08.2019 23:48