Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0072
Vylúčený po 2. ŽK - Ján Markusek 1137185 (TJ Čunovo, S4BA)
Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Ján Markusek 1137185 (TJ Čunovo, S4BA) , od 1.09.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0072
Klub: TJ Čunovo
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 13:29
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Markusek Vylúčený po 2. ŽK. DS – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu na 1 súťažné stretnutie, podľa čl. 9/2b2 DP a čl. 37/3 DP: Ján Markusek 1137185 (TJ Čunovo, S4BA) , od 1.09.2019. 10 EUR 06.09.2019 13:29