Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0074
Benedikt Malinovský 1327016 (FC Zohor, SD3R)
Benedikt Malinovský 1327016 (FC Zohor, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.395 a odpúšťa 1 deň. Menovaný má uvoľnenú činnosť od 07.09.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0074
Klub: FC Zohor
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 13:35
Dátum vyriešenia: 06.09.2019 13:39
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Benedikt Malinovský Benedikt Malinovský 1327016 (FC Zohor, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.395 a odpúšťa 1 deň. Menovaný má uvoľnenú činnosť od 07.09.2019. 5 EUR 06.09.2019 13:38