Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0075
FK Dúbravka S4BA
FK Dúbravka Bratislava, S4BA. Na základe vylúčenia zo súťaže a odstúpenia klubu ŠTK BFZ , ktorá klub zaevidovala a schválila do súťaží riadených BFZ ukladá DS – finančnú pokutu 800 €, podľa čl. 64/1a,b a 5 DP, v spojení s čl.3/6 RS.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0075
Klub: FK Dúbravka
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 13:40
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
FK Dúbravka Bratislava, S4BA. Na základe vylúčenia zo súťaže a odstúpenia klubu ŠTK BFZ , ktorá klub zaevidovala a schválila do súťaží riadených BFZ ukladá DS – finančnú pokutu 800 €, podľa čl. 64/1a,b a 5 DP, v spojení s čl.3/6 RS. 10 EUR 06.09.2019 13:42
POKUTY