Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0077
Ján Andrejko 1259775 (OFK Dunajská Lužná, S3BA)
Ján Andrejko 1259775 (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Berie na vedomie vyjadrenie menovaného a trénera výberu BFZ k U.č. 69. Za neúčasť na zraze výberu BFZ bez ospravedlnenia, podľa čl. 55/1,2 DP ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, od 6.09.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0077
Klub: OFK Dunajská Lužná
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 13:45
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Ján Andrejko Ján Andrejko 1259775 (OFK Dunajská Lužná, S3BA). Berie na vedomie vyjadrenie menovaného a trénera výberu BFZ k U.č. 69. Za neúčasť na zraze výberu BFZ bez ospravedlnenia, podľa čl. 55/1,2 DP ukladá DS - pozastavenie výkonu športu na 2 týždne, od 6.09.2019. 10 EUR 06.09.2019 13:45