Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0082
Filip Zmij - lekár (CFK Pezinok-Cajla, S3BA).
Filip Zmij - lekár (CFK Pezinok-Cajla, S3BA). Za vykázanie z TZ v stretnutí 4. kola, TJ Záhoran Jakubov – CFK Pezinok-Cajla, za HNS - sotenie do hráča súpera nadmernou silou v TZ, ukladá DS pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia a finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 49/1a, 2a DP.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0082
Klub: CFK Pezinok - Cajla
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 13:54
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Filip Zmij - lekár (CFK Pezinok-Cajla, S3BA). Za vykázanie z TZ v stretnutí 4. kola, TJ Záhoran Jakubov – CFK Pezinok-Cajla, za HNS - sotenie do hráča súpera nadmernou silou v TZ, ukladá DS pozastavenie výkonu funkcie na 2 súťažné stretnutia a finančnú pokutu 100.-€, podľa čl. 49/1a, 2a DP. 10 EUR 06.09.2019 13:55
POKUTY