Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0083
Jozef Duducz 1068522 – vedúci družstva (SFC Kalinkovo, S3BA)
Jozef Duducz 1068522 – vedúci družstva (SFC Kalinkovo, S3BA). Za vykázanie z TZ v stretnutí 4. kola, SFC Kalinkovo – TJ Rovinka, za HNS voči delegovaným osobám – hrubé urážky a vyhrážanie, ukladá DS pozastavenie výkonu funkcie na 3 mesiace a finančnú pokutu 200.-€, podľa čl. 48/1c, 2b, od 5.09.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0083
Klub: SFC Kalinkovo
Dátum zaevidovania: 06.09.2019 13:58
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Jozef Duducz Jozef Duducz 1068522 – vedúci družstva (SFC Kalinkovo, S3BA). Za vykázanie z TZ v stretnutí 4. kola, SFC Kalinkovo – TJ Rovinka, za HNS voči delegovaným osobám – hrubé urážky a vyhrážanie, ukladá DS pozastavenie výkonu funkcie na 3 mesiace a finančnú pokutu 200.-€, podľa čl. 48/1c, 2b, od 5.09.2019. 10 EUR 06.09.2019 13:58
POKUTY