Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0204
Branislav Batka 1304954 (FK Rača Bratislava, SD3R)
Branislav Batka 1304954 (FK Rača Bratislava, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.168 a žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0204
Klub: FK Rača Bratislava
Dátum zaevidovania: 08.11.2019 12:19
Dátum vyriešenia: 08.11.2019 12:19
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Branislav Batka 1304954 (FK Rača Bratislava, SD3R). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.168 a žiadosť zamieta. 5 EUR 08.11.2019 12:19