Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0205
Roland Csőlle 1249618 (SFC Kalinkovo, S3BA)
Roland Csőlle 1249618 (SFC Kalinkovo, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.178 a žiadosť zamieta.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0205
Klub: SFC Kalinkovo
Dátum zaevidovania: 08.11.2019 12:20
Dátum vyriešenia: 08.11.2019 12:24
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Roland Csölle Roland Csőlle 1249618 (SFC Kalinkovo, S3BA). Berie na vedomie žiadosť menovaného o zmenu DS, uloženej v U.č.178 a žiadosť zamieta. 10 EUR 08.11.2019 12:23