Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0207
Miroslav Gál 1067380 (ŠK Bernolákovo, SD3R).
Miroslav Gál 1067380 (ŠK Bernolákovo, SD3R). Za uvedenie nesprávneho mena na lavičke náhradníkov ( nesprávna identifikácia lekára Igora Luljaka, ktorým v skutočnosti bol nečlen klubu Jozef Matula ) rozhodcovi stretnutia 13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo, podľa čl. 64/1d ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac od 04.11.2019, podľa čl.64/3 s prerušením počas zimnej prestávky.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0207
Klub: ŠK Bernolákovo
Dátum zaevidovania: 08.11.2019 12:32
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Miroslav Gál 1067380 (ŠK Bernolákovo, SD3R). Za uvedenie nesprávneho mena na lavičke náhradníkov ( nesprávna identifikácia lekára Igora Luljaka, ktorým v skutočnosti bol nečlen klubu Jozef Matula ) rozhodcovi stretnutia 13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo, podľa čl. 64/1d ukladá DS - pozastavenie výkonu funkcie na 1 mesiac od 04.11.2019, podľa čl.64/3 s prerušením počas zimnej prestávky. 5 EUR 08.11.2019 12:32