Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0222
Miroslav Petriľák 1157105 (ŠK Lozorno, FO – tréner, SD3R)
Miroslav Petriľák 1157105 (ŠK Lozorno, FO – tréner, SD3R).Berie na vedomie písomné vyjadrenie menovaného k U.č. 214 a za HNS voči rozhodcovi(kritizovanie) počas stretnutia 15. kola FC Ružinov – ŠK Lozorno, FO, podľa čl. 48/1a DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 48/2a a s článkom 39/2 od 11.11.2019.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0222
Klub: ŠK Lozorno, FO
Dátum zaevidovania: 22.11.2019 22:28
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Miroslav Petriľák 1157105 (ŠK Lozorno, FO – tréner, SD3R).Berie na vedomie písomné vyjadrenie menovaného k U.č. 214 a za HNS voči rozhodcovi(kritizovanie) počas stretnutia 15. kola FC Ružinov – ŠK Lozorno, FO, podľa čl. 48/1a DP, ukladá DS – pozastavenie výkonu športu na 1 stretnutie, podľa čl. 48/2a a s článkom 39/2 od 11.11.2019. 5 EUR 22.11.2019 22:28