Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0223
Miloš Lalo 1223990 – rozhodca.
Miloš Lalo 1223990 – rozhodca. Berie na vedomie písomné ospravedlnenie a vyjadrenie sa k okolnostiam po stretnutí 13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0223
Dátum zaevidovania: 22.11.2019 22:30
Stav: Nové