Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0224
Miroslav Gál 1067380 – asistent trénera(ŠK Bernolákovo, SD3R)
Miroslav Gál 1067380 – asistent trénera(ŠK Bernolákovo, SD3R).Dostavil sa na zasadnutie komisie, vyjadril sa k okolnostiam a k písomnému vyjadreniu rozhodcu počas a po stretnutí13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo. DK BFZ ruší svoje uznesenie č.207 a podľa čl. 64/1a ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, od 04.11.2019, podľa čl.64/3.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0224
Klub: ŠK Bernolákovo
Dátum zaevidovania: 22.11.2019 22:31
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Miroslav Gál 1067380 – asistent trénera(ŠK Bernolákovo, SD3R).Dostavil sa na zasadnutie komisie, vyjadril sa k okolnostiam a k písomnému vyjadreniu rozhodcu počas a po stretnutí13. kola SD3R PŠC Pezinok – ŠK Bernolákovo. DK BFZ ruší svoje uznesenie č.207 a podľa čl. 64/1a ukladá DS – pozastavenie výkonu funkcie na 2 týždne, od 04.11.2019, podľa čl.64/3. 5 EUR 22.11.2019 22:32