Disciplinárna komisia
BFZ-DK-2019/2020-0228
Vylúčený po ČK - Radoslav Šipoš 1297086 (FK Blahová, Bellova Ves, ZT- dorast)
Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:Radoslav Šipoš 1297086 (FK Blahová, Bellova Ves, ZT- dorast), vylúčený za HNS, sotenie do rozhodcu zanedbateľnou silou v prerušenej hre, podľa 49/1d DP.DS - pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl.49/2d DP, od 2.02.2020 /10.-€/.
Rozhodnutie: BFZ-DK-2019/2020-0228
Klub: FK Blahová, Bellova Ves
Dátum zaevidovania: 09.02.2020 19:50
Stav: Nové
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
Radoslav Sipos Vylúčený po ČK. Disciplinárna sankcia (DS) – nepodmienečné pozastavenie výkonu športu, podľa čl. 9/2b2 DP:Radoslav Šipoš 1297086 (FK Blahová, Bellova Ves, ZT- dorast), vylúčený za HNS, sotenie do rozhodcu zanedbateľnou silou v prerušenej hre, podľa 49/1d DP.DS - pozastavenie výkonu športu na 1 mesiac, podľa čl.49/2d DP, od 2.02.2020 /10.-€/. 10 EUR 09.02.2020 19:51