Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Bóllo
Ján Farbula
Juraj Pinček
Ivan Kružliak
Michal Smolák
Tajomníci
Rozhodnutia
BFZ-KR-2019/2020-0003Uznesenie k podnetu FC Rohožník ID 117051
BFZ-KR-2019/2020-0002Uznesenie k podnetu SFC Kalinkovo ID 116643
BFZ-KR-2019/2020-0001Uznesenie k podnetu FK Karpaty Limbach ID 112652