Komisia rozhodcov
Členovia
Peter Bóllo
Juraj Pinček
Ivan Kružliak
Michal Smolák
Tajomníci
Rozhodnutia
BFZ-KR-2018/2019-0002Uznesenie k podnetu FKM Karlova Ves Bratislava ID 98173
BFZ-KR-2018/2019-0001Uznesenie k podnetu FC Malacky ID 94743