Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2017/2018-0006
Uznesenie k podnetu ŠK Vrakuňa Bratislava ID 79850
Komisia rozhodcov a delegátov BFZ sa na svojom zasadnutí dňa 13.10.2017 zaoberala podnetom ŠK Vrakuňa Bratislava definovanom ako námietka na výkon a rozhodnutia rozhodcu stretnutia. Keďže k žiadnej zo situácií uvedených v podnete nebola napriek výzve doplnená minutáž, komisia posudzovala iba rozhodnutie o nariadení pokutového kopu a udelení OT-ČK hráčovi hostí č.32 (brankárovi) Michalovi Sedlákovi. Konštatovala, že rozhodnutie nariadiť pokutový kop bolo správne (nebolo to predmetom námietky), ale priestupok hráča H32 nebol vykonaný nadmernou silou (nešlo o surovú hru), ale riskantným spôsobom a adekvátnym osobným trestom preňho malo byť udelenie ŽK.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2017/2018-0006
Klub: ŠK Vrakuňa Bratislava
Dátum zaevidovania: 16.10.2017 21:25
Dátum vyriešenia: 16.10.2017 21:27
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 16.10.2017 21:26