Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2017/2018-0007
Uznesenie k podnetu ŠK Závod ID 79879
Komisia rozhodcov a delegátov BFZ zobrala na vedomie podnet ŠK Závod - pochvalu a poďakovanie delegovaným osobám (M. Farkaš, T. Srna, D. Klúčik; M. Brody st.) za korektný a objektívny prístup k vedeniu stretnutia 11. kola S4BA TJ Záhoran Jakubov - ŠK Závod.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2017/2018-0007
Klub: ŠK Závod
Dátum zaevidovania: 16.10.2017 21:34
Dátum vyriešenia: 16.10.2017 21:34
Stav: Vyriešené