Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2017/2018-0008
Uznesenie k podnetu FK Karpaty Limbach ID 80218
Komisia rozhodcov a delegátov BFZ sa na zasadnutí dňa 20.10.2017 zaoberala podnetom FK Karpaty Limbach týkajúceho sa správnosti postupu rozhodcu pri udelení ČK po 2. ŽK hráčovi hostí č.2. Na základe správy pozorovateľa rozhodcov a po zhliadnutí situácie na videozázname konštatovala, že rozohratie priameho voľného kopu družstva hostí bolo v súlade s pravidlami futbalu, lopta bola v hre a následný postup rozhodcu pri udelení spomenutého osobného trestu bol takisto v súlade s pravidlami futbalu. Navyše, uvedené dva momenty musia byť posudzované samostatne a aj keby postup rozhodcu v prvom z nich nebol bezchybný, nemôže to mať vplyv na jeho rozhodnutie v druhom.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2017/2018-0008
Klub: FK Karpaty Limbach
Dátum zaevidovania: 23.10.2017 09:29
Dátum vyriešenia: 23.10.2017 09:30
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 23.10.2017 09:30