Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2018/2019-0001
Uznesenie k podnetu FC Malacky ID 94743
Na základe znenia článku 85, bodu 5 Súťažného poriadku sa námietky resp. sťažnosti na výkon rozhodcov podávajú riadiacemu zväzu, čím sa rozumie Športovo-technická komisia príslušného zväzu. Komisia rozhodcov a delegátov BFZ jej poskytne stanovisko a následne ŠTK podnet uzavrie.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2018/2019-0001
Klub: FC Malacky
Dátum zaevidovania: 25.08.2018 11:36
Stav: Nové