Komisia rozhodcov
BFZ-KR-2018/2019-0002
Uznesenie k podnetu FKM Karlova Ves Bratislava ID 98173
Žiadosť o vetovanie rozhodcu bola prerokovaná na zasadnutí Komisie rozhodcov a delegátov BFZ dňa 19.10.2018. Žiadosť nespĺňa náležitosti podľa článku 7 Rozpisu súťaží riadených BFZ. Predmetná žiadosť sa zamieta.
Rozhodnutie: BFZ-KR-2018/2019-0002
Klub: FKM Karlova Ves Bratislava
Dátum zaevidovania: 22.10.2018 09:19
Dátum vyriešenia: 22.10.2018 09:20
Stav: Vyriešené