Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2018/2019-0005
SZRL+MZRL - PFA Šamorín
Vaša žiadosť na hracie dni a časy bola akceptovaná a zmeny vykonané.
Rozhodnutie: BFZ-STK-2018/2019-0005
Klub: PFA ŠTK Šamorín
Dátum zaevidovania: 01.08.2018 16:43
Dátum vyriešenia: 01.08.2018 16:43
Stav: Vyriešené