Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2018/2019-0006
SZRL+MZRL - PFA Šamorín
Vaša žiadosť bola schválená. Medzi stretnutiami musí byť rozdiel 2 hodín. Stretnutia hrané cez víkend sa hrajú vždy v poradí starší - mladší, preto sú vaše časy upravené.
Rozhodnutie: BFZ-STK-2018/2019-0006
Klub: PFA ŠTK Šamorín
Dátum zaevidovania: 02.08.2018 18:04
Dátum vyriešenia: 02.08.2018 18:08
Stav: Vyriešené