Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2018/2019-0082
S3BA - Lozorno - odpoveď na sťažnosť
Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu sa na svojom zasadnutí dňa 22.3.2019 zaoberala 3 bodmi sťažnosti ŠK Lozorno, FO týkajúcej sa rozhodnutí rozhodcov v stretnutí 17. kola S3BA ŠK Slovan Most pri Bratislave - ŠK Lozorno, FO. Štvrtý bod sťažnosti nie je kompetentná riešiť. 1. Rozhodnutie R neudeliť hráčovi D8 ČK po 2. ŽK považuje za správne. Videozáznam nedokazuje žiadny jasný priestupok uvedeného hráča. 2. Rozhodnutie AR2 signalizovať hráča mimo hry družstva H považuje za nesprávne. Situáciu však nebolo možné charakterizovať ani ako sľubne sa rozvíjajúcu útočnú akciu. 3. Rozhodnutie AR1 nesignalizovať hráča mimo hry družstva D považuje za nesprávne. Aj keď následná jasná gólová príležitosť nebola premenená, nedostatok mu dodatočne bude zohľadnený v zníženom hodnotení. Sťažnosť celkove vyhodnotila ako čiastočne opodstatnenú.
Rozhodnutie: BFZ-STK-2018/2019-0082
Klub: ŠK Lozorno, FO
Dátum zaevidovania: 05.04.2019 23:04
Dátum vyriešenia: 05.04.2019 23:11
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
10 EUR 05.04.2019 23:11