Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2018/2019-0083
S3BA - Lozorno - odpoveď na sťažnosť
Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu sa na svojom zasadnutí dňa 29.3.2019 zaoberala jednotlivými bodmi sťažnosti ŠK Lozorno, FO voči rozhodnutiam rozhodcu v stretnutí 18. kola S3BA ŠK Lozorno, FO - FK Rača Bratislava. Vychádzala zo správy pozorovateľa rozhodcov a zo záberov oficiálneho videozáznamu. 1. Situácia v pokutovom území hostí, zahratie lopty rukou hráča hostí: zo záberu kamery nevyplýva žiadny priestupok hráča hostí, pravdepodobne nedošlo k žiadnemu kontaktu ruky s loptou, či už zakázanému, alebo neúmyselnému. Rozhodnutie rozhodcu neprerušiť hru a nenariadiť pokutový kop považuje za správne. 2. Situácia vľavo od lavičky náhradníkov hostí, zahratie lopty rukou hráča domácich: išlo o zakázanú hru rukou, rozhodca správne prerušil hru a nariadil priamy voľný kop v prospech družstva hostí. 3. Situácie so zabránením útočiacich hráčov brankárom oboch družstiev rozohrať loptu: citujeme z výkladu Pravidiel futbalu SFZ, pravidlo 12: "Za priestupok sa nepovažuje to, ak sa hráč pred brankára len postaví, tento má totiž možnosť loptu vyhodiť." V prípade akcie útočníka hostí voči brankárovi domácich bola naplnená táto skutková podstata, ale útočiaci hráč porušil pravidlá v tom, že sa dopustil nebezpečnej hry - zdvihol nohu na úroveň trupu resp. hlavy súpera a zahral ňou loptu. Preto rozhodnutie rozhodcu prerušiť hru a nariadiť nepriamy voľný kop v prospech družstva domácich bez uplatnenia disciplinárnej sankcie považuje za správne. Citujeme z výkladu Pravidiel futbalu SFZ, pravidlo 12: "Ak napríklad hráč poskakuje alebo prebieha pred brankárom a tým ho núti, aby loptu držal v ruke dlhšie, ako dovoľujú Pravidlá futbalu, dopúšťa sa priestupku, za ktorý musí byť vinník napomenutý za nešportové správanie." V prípade akcie útočníka domácich voči brankárovi hostí bola naplnená táto skutková podstata. Preto rozhodnutie rozhodnu prerušiť hru a nariadiť nepriamy voľný kop v prospech družstva hostí s udelením osobného trestu ŽK hráčovi domácich považuje za správne. 4. Postup rozhodcu neumožniť striedanie družstvu domácich v nadstavenom hracom čase s odôvodnením, že už aj tak ide ukončiť stretnutie, nemá oporu v pravidlách futbalu, bol nesprávny a netaktický. Striedanie napokon umožnil. Uvedený nedostatok bol rozhodcovi zohľadnený v jeho hodnotení. Ani spomenutý nesprávny postup nemôže podľa názoru komisie viesť k tomu, aby bol OT-ŽK pre kapitána družstva domácich zrušený. Na základe správy pozorovateľa rozhodcov považuje OT-ŽK za správne udelený. Záver: sťažnosť ŠK Lozorno, FO považuje za neopodstatnenú. Podpísaní: Ivan Kružliak st., Pavol Páchnik, Peter Likavský
Rozhodnutie: BFZ-STK-2018/2019-0083
Klub: ŠK Lozorno, FO
Dátum zaevidovania: 05.04.2019 23:06
Dátum vyriešenia: 05.04.2019 23:07
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 05.04.2019 23:07