Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2018/2019-0088
S4BA - Jakubov - odpoveď na sťažnosť
Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu sa na svojom zasadnutí dňa 16.4.2019 zaoberala sťažnosťou TJ Záhoran Jakubov voči 2 rozhodnutiam rozhodcov v stretnutí 20. kola S4BA TJ Slovan Viničné - TJ Záhoran Jakubov. Vychádzala zo správy pozorovateľa rozhodcov, vyjadrenia pozvaných rozhodcov M. Fischera a D. Klúčika a z oficiálneho videozáznamu. V situácii v 8´ stretnutia (na videu 9:20) konštatovala, že nedošlo k priestupku voči Pravidlám futbalu. Hráč D2 sa po páde na zem vo vlastnom pokutovom území dotkol lopty rukou bez akéhokoľvek úmyslu hrať s ňou. Nebolo splnené žiadne kritérium, aby rozhodca mohol posúdiť uvedený kontakt lopty s rukou ako zakázanú hru. Rozhodca správne hru neprerušil. V situácii, ktorá sa začala v 13´ stretnutia (na videu od 14:40), komisia konštatovala, že procedúra udeľovania osobných trestov hráčom D6 a H15 bola nesprávna, zdĺhavá a zmätočná. Napriek tomu bolo napokon prijaté správne rozhodnutie nielen v súvislosti s udelením OT-ČK hráčovi H15, ale aj s udelením OT-ŽK hráčovi D6. Hráč D6 sa síce pri vstávaní zo zeme po predchádzajúcom súboji dopustil priestupku udretia súpera do oblasti zátylku mimo súboja o loptu, ale použil pritom zanedbateľnú silu. V takomto prípade je udelenie OT-ŽK akceptovateľné. Rozhodca nesprávne postupoval pri nadväzovaní hry, pretože mal nariadiť priamy voľný kop v prospech družstva hostí (nariadil priamy voľný kop v prospech družstva domácich). Na základe uvedených skutočností považuje Komisia rozhodcov a delegátov BFZ sťažnosť TJ Záhoran Jakubov za neopodstatnenú.
Rozhodnutie: BFZ-STK-2018/2019-0088
Klub: TJ Záhoran Jakubov
Dátum zaevidovania: 17.04.2019 20:22
Dátum vyriešenia: 17.04.2019 20:23
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
40 EUR 17.04.2019 20:23