Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2018/2019-0090
SD3R - Rovinka - odpoveď na sťažnosť
"Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu sa na svojom zasadnutí dňa 9.5.2019 zaoberala sťažnosťou TJ Rovinka na výkon a rozhodnutia rozhodcu v stretnutí 21. kola SD3R FK Inter Bratislava (B) - TJ Rovinka. Okrem samotnej sťažnosti vychádzala zo zápisu o stretnutí a z podrobného písomného vyjadrenia rozhodcu stretnutia k všetkým bodom sťažnosti. Zo zápisu o stretnutí vyplýva, že všetci hráči oboch družstiev, ktorí nastúpili na stretnutie, patria do vekovej kategórie dorastu, to znamená, že podľa názoru komisie bol ich štart oprávnený. V družstve domácich nastúpili hráči narodení v rokoch 2002 a 2003, v družstve hostí hráči narodení v rokoch 2000 až 2002. Vzhľadom na to, že komisia nemá informáciu o tom, že by z uvedeného stretnutia bol vykonávaný obrazový a zvukový záznam a rozhodca podrobne vysvetlil a logicky odôvodnil svoj postup vo všetkých bodoch sťažnosti, komisia dospela k záveru, že sťažnosť TJ Rovinka je neopodstatnená."
Rozhodnutie: BFZ-STK-2018/2019-0090
Klub: TJ Rovinka
Dátum zaevidovania: 14.05.2019 16:19
Dátum vyriešenia: 14.05.2019 16:24
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
SD3R - odpoveď KR na sťažnosť 10 EUR 14.05.2019 16:21