Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2018/2019-0091
SZRL - PŠC Pezinok - sťažnosť na odpoveď
"Komisia rozhodcov a delegátov Bratislavského futbalového zväzu sa na svojom zasadnutí dňa 9.5.2019 zaoberala sťažnosťou PŠC Pezinok na výkon a rozhodnutia rozhodcu v stretnutí 21. kola SZRL ŠK Bernolákovo - PŠC Pezinok. Okrem samotnej sťažnosti vychádzala zo zápisu o stretnutí a z písomného vyjadrenia rozhodcu stretnutia k jednotlivým bodom sťažnosti. Vzhľadom na to, že komisia nemá informáciu o tom, že by z uvedeného stretnutia bol vykonávaný obrazový a zvukový záznam, na základe vyjadrenia rozhodcu považuje sťažnosť PŠC Pezinok za neopodstatnenú."
Rozhodnutie: BFZ-STK-2018/2019-0091
Klub: PŠC Pezinok
Dátum zaevidovania: 14.05.2019 16:22
Dátum vyriešenia: 14.05.2019 16:23
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
SZRL - Odpoveď KR na sťažnosť 10 EUR 14.05.2019 16:23