Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2019/2020-0077
IV.liga - Láb
Schválené obrátené poradie odohratia stretnutí 3. resp. 18.kolo Láb - Čunovo, t.j. 3.kolo v Čunove 25.8. o 17:00 a 18.kolo v Lábe. OŠK Láb bude do mesačnej zbernej faktúry zahnutý poplatok 70,- € v zmysle RS čl.3.4.
Rozhodnutie: BFZ-STK-2019/2020-0077
Klub: Obecný športový klub Láb
Dátum zaevidovania: 19.08.2019 19:23
Dátum vyriešenia: 19.08.2019 19:23
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
zmena termínu stretnutia 3.kola IV.ligy mužov 70 EUR 19.08.2019 19:23