Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2019/2020-0078
TIPOS III.liga - Dev.Nová Ves
Schválené obrátené poradie odohratia stretnutí 3. resp. 18.kolo Dev.Nová Ves - Malacky v obrátenom poradí, t.j. 3.kolo v Malackách 25.8. o 17:00 a 18.kolo v Dev.Novej Vsi. DNV bude do mesačnej zbernej faktúry zahnutý poplatok 70 € v zmysle RS čl.3.4.
Rozhodnutie: BFZ-STK-2019/2020-0078
Klub: Lokomotíva Devínska Nová Ves
Dátum zaevidovania: 19.08.2019 19:27
Dátum vyriešenia: 19.08.2019 19:28
Stav: Vyriešené
POPLATKY
Osoba Dôvod Suma Dátum
zmena termínu 3.kola III.ligy mužov 70 EUR 19.08.2019 19:27