Športovo-technická komisia
BFZ-STK-2019/2020-0080
IV.liga - ŠK Svätý Jur
ŠTK zamieta námietku ŠK Sv.Jur (IV.liga) podanú prostredníctvom ISSF dňa 25.8., v ktorej žiada kontumáciu stretnutia 3.kola CFK Pezinok - ŠK Sv.Jur, z dôvodu porušenia RS čl. “Hlavný usporiadateľ”. Odôvodnenie: V predmetnom stretnutí bol prítomný HU, ktorý však nebol nahratý v ISSF, čo uviedol vo svojej správe DS a aj R v ZoS. Na základe vyššie uvedeného nenastal dôvod na kontumáciu stretnutia v zmysle SP čl.82.
Rozhodnutie: BFZ-STK-2019/2020-0080
Klub: ŠK Svätý Jur
Dátum zaevidovania: 30.08.2019 11:08
Dátum vyriešenia: 30.08.2019 11:08
Stav: Vyriešené