Komisia mládeže
Členovia
Ján Farbula
Pavel Príkopa
Alexander Teleky
Tajomníci
Rozhodnutia
BFZ-KM-2019/2020-0042zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0039zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0035zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0029zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0028odstúpenie zo súťaže
BFZ-KM-2019/2020-0017zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0013zmena poradia stretnutí
BFZ-KM-2019/2020-0012zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0011zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0010zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0006odhlásenie zo súťaže
BFZ-KM-2019/2020-0005zmena hracieho dňa
BFZ-KM-2019/2020-0004zmena hracej plochy
BFZ-KM-2019/2020-0003zmena hracieho dňa a času stretnutí
BFZ-KM-2019/2020-0002zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0001zmena ihriska