Komisia mládeže
Členovia
Pavel Príkopa
Alexander Teleky
Tajomníci
Rozhodnutia