Komisia mládeže
Členovia
Ján Farbula
Pavel Príkopa
Alexander Teleky
Tajomníci
Rozhodnutia
BFZ-KM-2019/2020-0083zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0082zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0080zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0079zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0078zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0073zmena hracieho dňa
BFZ-KM-2019/2020-0072Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0071Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0070Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0069Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0068Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0067Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0066Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0065Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0064Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0063Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0062Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0061Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0060Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0059Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0058Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0057Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0056Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0055Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0054Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0053Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0052Štartovné ZHL žiakov BFZ
BFZ-KM-2019/2020-0042zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0039zmena hracieho času
BFZ-KM-2019/2020-0035zmena hracieho času